Nieuw! Uw eigen kind bijles geven

Via videocalls en een persoonlijk lespakket kunt u nu bijles geven aan uw eigen kind. Meester Lex heeft helaas een wachtlijst voor begeleiding aan leerlingen na schooltijd. Mijn excuses voor het ongemak.

Winterschool

 “Winterschool” Voorbereiding op de CITO-toetsen

  • Voor leerlingen van groep 7 en 8.
  • In kleine groepen van maximaal 8 leerlingen.
  • De lessen worden gegeven door meester Lex.
  • Op alle vakgebieden of één specifiek vakgebied.
  • Op één of meerdere dagen van 10.00-16.00 uur.
  • In het centrum van Haarlem.

Waarom?
In januari/februari worden op veel scholen de toetsen voor het leerlingvolgsysteem en het advies voortgezet onderwijs afgenomen. In de kerstvakantie geven wij extra lessen gericht op de voorbereiding van deze LOVS-CITO toetsen voor leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens de lessen worden voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling alle onderwerpen behandeld en wordt de lesstof van school herhaald. Uw kind oefent gericht met de vraagstelling van de toetsen. Door het herhalen van de lesstof en het oefenen van de manier van toetsing kan uw kind met meer zelfvertrouwen de toets maken. De lessen worden in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen gegeven, zodat er voor elk kind voldoende aandacht is.

Lesdagen
De lesdagen worden in overleg met de ouders / verzorgers bepaald. Bij aanmelding worden de mogelijkheden geïnventariseerd en wordt er gekeken welke dagen het meest geschikt zijn. De lessen worden gegeven in het Office Hotel in het centrum van Haarlem. Een lesdag is opgebouwd uit lesuren, korte pauzes en een middagpauze. De kinderen werken op hun eigen niveau met lesmateriaal van het betreffende leerjaar. De lesdag is in principe gericht op één vakgebied. De kinderen krijgen op verschillende manieren uitleg. De klassikale uitleg wordt afgewisseld met zelfstandig werken, en tijdens het zelfstandig werken wordt er individuele uitleg gegeven. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich tijdens de lessen voldoende kunnen concentreren en gemotiveerd blijven, worden er tijdens de pauzes kleine proefjes/experimenten door de kinderen uitgevoerd. Hierdoor wordt de inzet van het kind beloond en wordt de geoefende stof gekoppeld aan een positieve ervaring en daardoor beter onthouden.

Kosten
De kosten zijn €70,- per lesdag. Dit is inclusief lesmateriaal, drinken (thee, biosap, suikervrije limonade) en tussendoortjes (banaan, appel, mandarijn). U dient, in verband met allergieën en diëten, zelf voor een lunch of andere tussendoortjes te zorgen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@meesterlex.nl of contact opnemen via onderstaand aanmeldformulier. Uw aanmelding is pas definitief wanneer de lesdag(en) telefonisch of per e-mail is bevestigd.

Aanmeldformulier

Naam ouder(s)/verzorger(s):

Adres + huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Uw e-mail:

Uw telefoonnummer:

Naam kind:

Geboortedatum:

Groep:

Doublure:

Voorlopig advies:

Medische bijzonderheden:

Voor welk(e) vakgebieden wilt u de leerling inschrijven?
RekenenBegrijpend lezenSpelling

Mogelijkheden/voorkeursdag(en) 1e week:
Maandag 21 decemberDinsdag 22 decemberWoensdag 23 decemberDonderdag 24 december

Mogelijkheden/voorkeursdag(en) 2e week:
Maandag 28 decemberDinsdag 29 decemberWoensdag 30 december

Ruimte voor opmerkingen:

Algemene voorwaarden van Meester Lex:
Ik heb de algemene voorwaarden van Meester Lex gelezen en ga hiermee akkoord:
Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.