Elkedagrekenen.nl en leerlingenstop

Oefen met de basis van het rekenen op:
www.elkedagrekenen.nl Helaas is er een leerlingenstop voor begeleiding na schooltijd.

Meesters en juffen

Meester Lex

Meester Lex

Meester Lex is opgericht door Lex Lasschuit. Lex is orthopedagoog en leerkracht en heeft ruim 8 jaar onderwijservaring. In 2008 is hij afgestudeerd aan de PABO in Haarlem. Hij heeft zich tijdens zijn studie verdiept in kinderen met leer- en gedragsproblemen, motorische remedial teaching en speciaal onderwijs. Voor zijn afstudeeronderzoek heeft hij onderzoek gedaan naar de problemen van linkshandige kinderen en heeft hij een bestaande methode nader ontwikkeld om de schrijfhand van een kind te bepalen.   Na de PABO besloot hij zich meer te verdiepen in de ontwikkeling van kinderen en heeft Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gestudeerd. Tijdens zijn premaster heeft hij een onderzoek over ‘adolescenten en ongewenste gedrag op school’ geschreven. Dit onderzoek ging over de rol van academische doelen, vriendschappen en sekse op ongewenste gedragingen op school. Lex specialiseerde zich vervolgens in de master ‘Orthopedagogiek’. Tijdens deze master heeft hij zich verdiept in in kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen en kinderen met een chronische ziekte. Hij studeerde af als klinisch orthopedagoog met als onderwerp van zijn masterthese ‘Het psychisch functioneren van chronisch zieke kinderen en de rol van coping en de ouder-kind relatie’. Lex heeft tijdens zijn master de basisaantekening diagnostiek behaald. Na zijn studie heeft hij gewerkt als orthopedagoog bij een kinderpsychiatrische instelling in Amsterdam en als leerkracht bij verschillende basisscholen in Haarlem e.o. Lex is nu fulltime werkzaam als Meester Lex en begeleidt gemiddeld 40 leerlingen op individuele basis.

Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.