Elkedagrekenen.nl en leerlingenstop

Oefen met de basis van het rekenen op:
www.elkedagrekenen.nl Helaas is er een leerlingenstop voor begeleiding na schooltijd.

Eigen kind bijles geven

In samenwerking met Meester Lex kunt u uw eigen kind zelf bijles geven.
Binnen mijn eigen RT-praktijk geef ik, wegens beperkte tijd na schooltijd, steeds vaker les aan ouders in het begeleiden van hun eigen kind.

 

Hoe werkt het?
Beschrijving in woorden:
Via een telefoon- en of beeldverbinding maakt u contact met Meester Lex. Meester Lex heeft voorafgaand aan dit gesprek lesmateriaal toegestuurd wat uitgelegd gaat worden. In het gesprek wordt toegelicht waarom dit lesmateriaal behandeld moet worden en de manier waarop u dit als ouder(s) met uw kind kan behandelen. De lessen volgen een opbouw gebaseerd op landelijke leerlijnen van het specifieke vak. De lesprogramma’s Rekenen en Spelling zijn reeds volledig ontwikkeld in samenwerking met ouders.

Beschrijving in stappen:
1. Kennismakingsgesprek met Meester Lex.
2. Afname starttoets door ouder(s)/verzorger(s)
3. Bespreking starttoets met Meester Lex.
4. Samenstellen lespakket op basis van uitkomsten starttoets.
5. Wekelijke ‘videocall’ op een vast tijdstip.

 

Enkele voordelen die door ouders zijn genoemd:
-‘Ik kan mijn vergaarde kennis toepassen binnen het hele gezin. Ik heb de oudste zelf bijles gegeven en nu kan ik de jongste ook beter helpen’.
-‘Zelf bijles aan uw kind geven is voordeliger dan iemand meerdere uren per week inhuren’.
-‘Ik ben meer betrokken bij het onderwijs op school, omdat ik de lesstof beter begrijp’.
Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.