Elkedagrekenen.nl en leerlingenstop

Oefen met de basis van het rekenen op:
www.elkedagrekenen.nl Helaas is er een leerlingenstop voor begeleiding na schooltijd.

Bijles en Remedial Teaching

Waarom Bijles en Remedial Teaching?

Meester Lex geeft Bijles en Remedial Teaching in HaarlemBinnen het onderwijs is er niet altijd tijd voor kinderen die specifieke aandacht nodig hebben. Kinderen kunnen deze aandacht nodig hebben, omdat zij de lesstof onvoldoende begrijpen of het tempo in de klas onvoldoende kunnen volgen. De klassen worden groter en de leerkracht heeft niet genoeg tijd om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen deze niet waardoor ze achter kunnen gaan lopen en de lesstof onvoldoende begrijpen. Deze achterstand moet worden ingehaald om ernstigere leerproblemen in de toekomst te voorkomen. Dit kan door middel van bijles of remedial teaching. Hieronder vindt u nadere uitleg over het verschil tussen bijles en remedial teaching.
Meester Lex kan kinderen ondersteuning bieden bij de volgende vakken:

  • Rekenen
  • Spelling
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Taal- en woordenschatontwikkeling
  • Citotoets training
  • NIO training

 

  • Dyslexie screening
  • Dyscalculie screening

Voor meer informatie over begeleiding kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande knop.
Contact

Verschil tussen bijles en remedial teaching

Bijles en remedial teaching worden vaak door elkaar gehaald. Bijles is een ondersteuning van het reguliere schoolwerk van een leerling. Remedial teaching is een intensievere vorm van bijles. Bij remedial teaching wordt ook onderzocht waar de problemen van een kind vandaan komen. Het verschil tussen bijles en remedial teaching komt het beste naar voren in onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld van bijles bij rekenen:
Uw kind heeft moeite met de rekenstof van groep 5, omdat uw kind het tempo van de les niet aankan of de uitleg van de leerkracht onvoldoende begrijpt. De oefenstof uit het rekenboek van school wordt tijdens de bijles extra geoefend. Uw kind krijgt individuele uitleg en ondersteuning en kan op zijn eigen tempo de lesstof leren. Hierdoor kan uw kind beter meekomen op school.

Voorbeeld van remedial teaching bij rekenen:
Uw kind heeft moeite met de rekenstof uit groep 5, omdat de lesstof van voorgaande jaren onvoldoende begrepen is of onvoldoende herhaald is. We gaan met u en uw kind in gesprek om antwoord te geven op o.a. de volgende vragen:
– Heeft uw kind de basis van het rekenen voldoende onder de knie?
– Welke problemen ervaart uw kind tijdens het rekenen?
– Hoe kunnen deze problemen behandeld worden?

De aanpak ziet er over het algemeen als volgt uit:

 1. Afname rekenonderzoek

  Bij uw kind wordt een rekenonderzoek afgenomen. Elke stap van het leren rekenen wordt getoetst, zodat mogelijke hiaten naar voren komen.

 2. Overzicht problemen en mogelijkheden

  Er wordt een overzicht gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek en deze worden met u als ouder en uw kind besproken. Indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld.

 3. Behandelplan

  Er wordt een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat een overzicht van de behandelingen/sessies, doelen en tijdsduur.

 4. Behandeling

  Gedurende een x-aantal behandelingen/sessies wordt er gewerkt aan de rekenproblemen van uw kind. Waarbij er steeds gekeken wordt of uw kind op de goede weg is.

 5. Evaluatie

  Bij uw kind wordt nogmaals het rekenonderzoek afgenomen om te bekijken wat de vorderingen van uw kind zijn. De uitkomsten van de evaluatie worden met u als ouder en uw kind besproken. Hierna wordt bekeken welke hulp uw kind mogelijk in de toekomst nodig heeft. Kan uw kind zelfstandig verder, heeft uw kind voldoende aan bijles of moet de remedial teaching vervolgd worden.
  Uw kind heeft na remedial teaching een grotere kans op een (nieuwe) stabiele basis om in de toekomst zelfstandig te kunnen rekenen, eventueel aangevuld met laag-frequente bijles.

 

Online bijles

Meester Lex geeft vanaf heden online bijles aan leerlingen van de basisschool en middelbare school. Er wordt gebruik gemaakt van twee webcams, 1 webcam is gericht op het gezicht van Lex en 1 webcam is gericht op het bureaublad met ondersteunend materiaal.  De oefenstof van de bijles wordt vooraf naar de leerling toegestuurd of er wordt live gewerkt met oefenstof.
Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen of Meester.Lex toevoegen op Skype.

 “Winterschool” Voorbereiding op de CITO-toetsen

 • Voor leerlingen van groep 7 en 8.
 • In kleine groepen van maximaal 8 leerlingen.
 • De lessen worden gegeven door meester Lex.
 • Op alle vakgebieden of één specifiek vakgebied.
 • Op één of meerdere dagen van 10.00-16.00 uur.
 • In het centrum van Haarlem.

Waarom?
In januari/februari worden op veel scholen de toetsen voor het leerlingvolgsysteem en het advies voortgezet onderwijs afgenomen. In de kerstvakantie geven wij extra lessen gericht op de voorbereiding van deze LOVS-CITO toetsen voor leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens de lessen worden voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling alle onderwerpen behandeld en wordt de lesstof van school herhaald. Uw kind oefent gericht met de vraagstelling van de toetsen. Door het herhalen van de lesstof en het oefenen van de manier van toetsing kan uw kind met meer zelfvertrouwen de toets maken. De lessen worden in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen gegeven, zodat er voor elk kind voldoende aandacht is.

Lesdagen
De lesdagen worden in overleg met de ouders / verzorgers bepaald. Bij aanmelding worden de mogelijkheden geïnventariseerd en wordt er gekeken welke dagen het meest geschikt zijn. Een lesdag is opgebouwd uit lesuren, korte pauzes en een middagpauze. De kinderen werken op hun eigen niveau met lesmateriaal van het betreffende leerjaar. De klassikale uitleg wordt afgewisseld met zelfstandig werken. Tijdens het zelfstandig werken wordt er individuele uitleg gegeven. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich tijdens de lessen voldoende kunnen concentreren en gemotiveerd blijven, worden er tijdens de pauze’s kleine proefjes/experimenten door de kinderen uitgevoerd. Hierdoor wordt de inzet van het kind beloond en wordt de geoefende stof gekoppeld aan een positieve ervaring en daardoor beter onthouden.

Kosten
De kosten zijn €90,- per lesdag. Dit is inclusief lesmateriaal, drinken (thee, biosap, suikervrije limonade) en tussendoortjes (banaan, appel, mandarijn). U dient, in verband met allergieën en diëten, zelf voor een lunch of andere tussendoortjes te zorgen.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u een e-mail sturen naar info@meesterlex.nl of contact opnemen via onderstaand aanmeldformulier.
Aanmeldformulier

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Meester Lex biedt in samenwerking met BLINK trainingen sociaal-emotionele trainingen voor uw kind.
BLINK trainingen maakt gebruik van de Rots&Water methodiek.
Voor meer informatie http://www.blinktrainingen.nl/  
Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.