Elkedagrekenen.nl en leerlingenstop

Oefen met de basis van het rekenen op:
www.elkedagrekenen.nl Helaas is er een leerlingenstop voor begeleiding na schooltijd.

Welkom bij Meester Lex
Meester Lex is een instituut voor bijles, remedial teaching en huiswerkbegeleiding in Haarlem e.o. Door de kleinschaligheid is er persoonlijk contact en betrokkenheid met de kinderen en kan er begeleiding op maat worden verzorgd. De kinderen hebben een eigen leerkracht (HBO/WO) die ervaring heeft binnen het onderwijs en flexibel is ingesteld. De begeleiding vindt bij het kind thuis plaats, in een veilige en huiselijke sfeer. Meester Lex onderscheidt zich van andere bijlesinstanties doordat de begeleiding wordt gegeven door afgestudeerde leerkrachten en pedagogen.

Wie is Meester LexLex Lasschuit | Meester Lex | Bijles in Haarlem


Meester Lex is opgericht door Lex Lasschuit. Lex is orthopedagoog en leerkracht en heeft ruim 8 jaar onderwijservaring. In 2008 is hij afgestudeerd aan de PABO in Haarlem. Lex heeft zich tijdens deze studie verdiept in kinderen met leer- en gedragsproblemen, motorische remedial teaching en speciaal onderwijs. Na zijn studie aan de PABO heeft hij Pedagogische Wetenschappen aan de VU in Amsterdam gestudeerd. Lex is afgestudeerd als klinisch orthopedagoog en heeft zich tijdens zijn studie nader verdiept in kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen en kinderen met een chronische ziekte.

Lees meer


Visie van Meester LexMeester Lex heeft de visie dat bijles, remedial teaching en huiswerkbegeleiding gegeven moet worden door leerkrachten. Zij zijn immers opgeleid om leerlingen op het juiste niveau en met het juiste materiaal les te geven. Daarnaast moet extra begeleiding buiten school leuk zijn voor kinderen. Veel kinderen vinden bijles niet leuk, omdat het vaak alleen bestaat uit het droog oefenen van stof. Meester Lex wil deze trend doorbreken en daarom wordt elke bijles afgesloten met een ‘experiment/proefje’. Hierdoor wordt de inzet van het kind beloond, en wordt de geoefende stof gekoppeld aan een positieve ervaring en beter onthouden.

Proefje uitvoeren bij Meester Lex | Bijles Haarlem

Bijles & Remedial teaching

Bent u op zoek naar bijles of remedial teaching voor uw kind? Meester Lex verzorgt dit voor vrijwel alle vakken.

Meer informatie

Huiswerkbegeleiding           

Bent u op zoek naar huiswerkbegeleiding voor uw kind? Meester Lex biedt huiswerkbegeleiding en studieplanning.

Meer informatie

Kinderpagina “Het Lab van Meester Lex”

Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.